Tarief en vakantie

Gastouder Harderwijk

Per uur betaald u € 6,75 per kind, dit is inclusief tussendoortjes en drinken.

Dit is exclusief bemiddelingskosten van het gastouderbureau Prokino, De betaling gaat via het Gastouderbureau Prokino Harderwijk-Ermelo, voor meer informatie over deze kosten kunt u dan ook contact opnemen met gastouderbureau@prokino.nl.

Vakantie

Bij vakantie of vrije dagen van de Gastouder zullen de contractuele uren niet in rekening worden gebracht.

Bij vakantie of vrije dagen van de vraagouder zullen de contractuele uren in rekening worden gebracht.